Penetračný náter

Penetračný náter je vhodný na použitie v interiéri a exteriéri. Je určený na zjednotenie savosti podkladu. Spevňuje podklad a zvyšuje priľnavosť. Zabraňuje predčasnému vysychaniu omietky.

Balenie 5kg a 10kg.

 

Kategórie:

Popis

Penetračný náter

Popis  a použitie: Penetračný náter je vhodný na použitie v interiéri a exteriéri. Je určený na zjednotenie savosti podkladu. Spevňuje podklad a zvyšuje priľnavosť. Zabraňuje predčasnému vysychaniu omietky.

Zloženie:

Podklad: nemastný, súdržný, suchý, bez nečistôt, pliesní a rias. Podklad musí byť vyzretý.

Aplikačná teplota: +5 až +30°C

Aplikácia: nanášanie štetcom alebo valčekom. Pred nanesením fasádnej omietky , musí byť penetračný náter úplne preschnutý.


Spotreba:
1kg neriedený cca5m2

– spotrebu materiálu určuje predovšetkým kvalita povrchu, savosť..


Doba schnutia
približne 24 hodín pri teplote 20 stupňov. Vo vlchkom a chladnejšom prostredí je nutné počítať s dlhšou dobou schnutia.


Bezpečnosť pri práci
uschovávať mimo dosahu detí, pri používaní nefajčiť, nejesť, nepiť. Pri kontakte s očami je nutné ich okamžite vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
nutné používať ochranný odev, rukavice, okuliare.


Skladovatelnosť:
 24 mesiacov v pôvodnom neotvorenom obale pri teplotách +5 až 30stupňov

Likvidácia obalu: likvidácia obalov spadá do režimu zákona o obaloch v platnom znení.