Lepidlo Bonus na lepenie a armovanie – 1

výrobok je určený na lepenie polystyrénových izolačných dosiek. Zároveň slúži aj ako armovacia stierková hmota pre lepenie sklotextilnej mriežky

Kategórie:

Popis

Lepidlo Bonus na lepenie a armovanie – 1

Popis  a použitie: výrobok je určený na lepenie polystyrénových izolačných dosiek. Zároveň slúži aj ako armovacia stierková hmota pre lepenie sklotextilnej mriežky

Zloženie: prášková zmes šedej farby zložená z cementu, piesku, polymérových prísad a špeciálnych prísad, ktoré dodávajú výrobku žiadané vlastnosti.

Príprava podkladu: Podklad musí byť suchý, čistý bez mastných škŕvn. Nerovnosti podkladovej vrstvy nesmú byť väčšie ako 5mm. Podkladová vrstva sa nesmie drviť.

Príprava zmesi:  1kg práškovej hmoty rozmiešame s 0,2-0,3l vody nízkootáčkovým miešadlom pokiaľ sa nedosiahne homogénna zmes bez hrudiek. Ideálna teplota vody 20°C v závislosti k teplote a vlhkosti ovzdušia. Zmiešaný materiál znovu premiešame po 5-10 minútach.


Nanášanie hmoty na tepolnoizolačné dosky
:

Lepiacu hmotu postupne nanášame na tepelnoizolačné dosky oceľovým ozubeným hladidlom s veľkosťou ozubenia hladítka 25x25mm a následne dosky postupne prikladáme tesne vedľa seba.

Nanášanie hmoty na armovaciu mriežku:

Na podklad sa rovnomerne nanesie vrstva lepiacej hmoty do ktorej sa pomocou hladidla zatlačí armovacia tkanina.

 


Spotreba:
5-7kg/m2 pri hrúbke 2mm (lepenie + armovanie)

– spotrebu materiálu určuje predovšetkým kvalita povrchu  respektíve rovinatosť nanášaného povrchu.


Doba schnutia
približne 24 hodín pri teplote 20 stupňov. Vo vlchkom a chladnejšom prostredí je nutné počítať s dlhšou dobou schnutia.


Bezpečnosť pri práci
uschovávať mimo dosahu detí, pri používaní nefajčiť, nejesť, nepiť. Pri kontakte s očami je nutné ich okamžite vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
nutné používať ochranný odev, rukavice, okuliare.


Skladovatelnosť:
 24 mesiacov v pôvodnom neotvorenom obale pri teplotách +5 až 30stupňov

Likvidácia obalu: likvidácia obalov spadá do režimu zákona o obaloch v platnom znení.