Flexibilné, mrazuvzdorné lepidlo C2TE na dlažbu a obklady – 2

výrobok je určený na lepenie dlažieb (gres dosiek)  a obkladov v exteriéri a interiéri (podlahovým kúrením a terasy chránené proti priamemu styku s vodou). Zároveň je použiteľný na lepenie dlažby s vyšším namáhaním. Je vhodný aj na lepenie obkladu na obklad s použitím adhézneho mostíka.

Kategórie:

Popis

Flexibilné, mrazuvzdorné lepidlo C2TE na dlažbu a obklady – 2

Popis  a použitie: výrobok je určený na lepenie dlažieb (gres dosiek)  a obkladov v exteriéri a interiéri (podlahovým kúrením a terasy chránené proti priamemu styku s vodou). Zároveň je použiteľný na lepenie dlažby s vyšším namáhaním. Je vhodný aj na lepenie obkladu na obklad s použitím adhézneho mostíka.

Zloženie: prášková zmes šedej farby zložená z cementu, piesku, polymérových prísad a špeciálnych prísad, ktoré dodávajú výrobku žiadané vlastnosti.

Príprava podkladu: Podklad musí byť suchý, čistý bez mastných škŕvn. Nerovnosti podkladovej vrstvy nesmú byť väčšie ako 5mm. Podkladová vrstva sa nesmie drviť.

Príprava zmesi:  1kg práškovej hmoty rozmiešame s 0,2-0,3l vody nízkootáčkovým miešadlom pokiaľ sa nedosiahne homogénna zmes bez hrudiek. Ideálna teplota vody 20°C v závislosti k teplote a vlhkosti ovzdušia. Zmiešaný materiál znovu premiešame po 5-10 minútach.


Nanášanie hmoty na obklad a dlažbu
: pomocou hladidla s rovnou stranou nanesieme vrstvu hmoty na keramiku. Následne s ozubenou stranou lepidlo pod 60 stupňovým uhlom pričom vytvárame rovnomernú vrstvu na lepenom materiály. Lepenú keramiku pritlačíme k lepenému podkladu čerstvej lepiacej hmoty.


Spotreba:
1,3kg/m2/mm

– spotrebu materiálu určuje predovšetkým kvalita povrchu  respektíve rovinatosť nanášaného povrchu.


Doba schnutia
približne 24 hodín pri teplote 20 stupňov. Vo vlchkom a chladnejšom prostredí je nutné počítať s dlhšou dobou schnutia.


Bezpečnosť pri práci
uschovávať mimo dosahu detí, pri používaní nefajčiť, nejesť, nepiť. Pri kontakte s očami je nutné ich okamžite vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
nutné používať ochranný odev, rukavice, okuliare.


Skladovatelnosť:
 24 mesiacov v pôvodnom neotvorenom obale pri teplotách +5 až 30stupňov

Likvidácia obalu: likvidácia obalov spadá do režimu zákona o obaloch v platnom znení.